Na czym polega DLS

DLS (z ang. Dynamic Light Scattering), czyli dynamiczne rozpraszanie światłą, to technika fizyczna, która jest stosowana do określania profile wielkości małych cząstek w zawiesinie. W zakres tego badania wchodzi analiza funkcji autokorelacji lub intensywności fotonów. Metoda dynamicznego rozpraszania światła może być stosowana do badania zachowania złożonych płynów, nawet takich jak stężone roztwory polimerów. Metoda ta, ze względu na konieczność badania wielkości cząstek wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu. Możemy z tą metodą spotkać się w branżach takich jak farmacja, geologia, ochrona środowiska, metalurgia, budownictwo czy gazownictwo. Jest t o metoda często wykorzystywana, gdyż może ona przynosić najlepsze wyniki.
Opis badania
DLS to niezwykle szeroko rozpowszechniona metoda pomiaru wielkości cząstek, które są zdyspergowane w cieczy. W tej metodzie wykorzystuje się promień lasera. Cząsteczka jest nim oświetlana. Jego światło ulega rozproszeniu i to w jaki sposób się to dokonało, jest zbierane przez odpowiedni detektor. Sygnały na urządzeniu zmieniają się w zależności od tego jaki jest czas rozproszenia. Cząstki zanurzone w cieczy działają pod wpływem ruchów Browna. Dzięki temu w późniejszym etapie badania możliwe jest przeliczenie ich na rozkład wielkości cząstek przy użyciu równania Sokratesa- Einsteina. Do tego badania wykorzystuje się bardzo często odpowiednie analizatory, które wykorzystują technikę NIBS, w której detektor ustawia się pod kątem 173 stopni. Dzięki temu można zapewnić największą czułość oraz pomiary w wysokich stężeniach.
Odpowiednie przygotowanie próbki
DLS, czyli dynamiczne rozproszenie światła http://nanoczastki.pl/dynamic-light-scattering/ to metoda, która może przynieść zadowalające wyniki, w badaniu które nie zajmuje dużo czasu, ani większego nakładu pieniędzy. Nie zmienia to jednak faktu, iż takie badanie może się nie udać. W literaturze naukowej możemy spotkać się z wieloma opiniami, które mówią iż nieodpowiednie przygotowanie płytki do badania może wpłynąć na zafałszowanie wyników lub na ich zamazanie. Dlatego też poleca się przygotowanie kilku próbek, dzięki czemu badanie może zostać wykonane dokładnej.