Realizacja iniekcji ciśnieniowej

Wprowadzenie w strukturę muru specjalnych preparatów chemicznych pozwala na zabezpieczenie budynków przed podciąganiem kapilarnym wody. Takie rozwiązania w formie między innymi iniekcji ciśnieniowych realizowane są w domach, gdy hydroizolacje zostały wadliwie wykonane. Zastosowanie iniekcji może być konieczne również w domach, w których nie została zastosowana hydroizolacja przy fundamentach.

 

Zawilgocenie pomieszczeń w postaci piwnic czy też fundamentów w domach może być poważnym problemem. Bardzo często jest to wada konstrukcyjna budynków, gdzie nie zostały zastosowane hydroizolacje. Jednocześnie zdarza się, że zastosowanie hydroizolacji nie przynosi odpowiednich rezultatów. Wówczas konieczne jest usunięcie takich usterek, co jednak wcale nie jest łatwe do wykonania. Po pierwsze naprawa jest kosztowna, co wynika między innymi z tego, że napraw izolacji pionowej czy też odtworzenie takiej izolacji w ścianach fundamentów jest czasochłonne, a materiały do zrealizowania takich prac są również kosztowne. Jedną z metod stosowanych do wykonania naprawy izolacji jest iniekcja ciśnieniowa. Inną z metod stosowanych do wykonania takich prac jest iniekcja grawitacyjna.

 

Stosowanie iniekcji ciśnieniowych

Zanim podejmie się decyzję o wykonaniu iniekcji ciśnieniowej trzeba brać pod uwagę, że nie zawsze problemy z izolacjami są podstawą występowania wilgoci w budynkach. Ważne jest wstępne ustalenie powodu zawilgocenia budynku, co pozwala na określenie sposobu jej usuwania. Trzeba, bowiem brać pod uwagę, że poszczególne metody usuwania wilgoci sprawdzają się jedynie w określonych sytuacjach. Jeśli chodzi o takie metody jak iniekcja ciśnieniowa to są one w stanie sprawdzić się jedynie w przypadku, gdy konieczne jest kapilarne podciąganie wilgoci w murach. Błędne określenie powodów występowania zawilgocenia budynków może powodować niepotrzebne koszty, czyli wykonanie prac budowlanych, które nie były w ogóle konieczne do zrealizowania. 

 

Ekspertyzy przez iniekcjami

Zanim postawi się na wykonanie iniekcji murów niezbędne jest wykonanie ekspertyz. Pozwala to na określenie powodów zawilgocenia murów, a także oznaczenie poziomu kapilarnego poboru wody. Na tej podstawie można określić nie tylko, czy warto wykonać iniekcje, ale również jaki środek iniekcyjny będzie trzeba zastosować. W tym względzie również trzeba brać pod uwagę, że nie wszystkie preparaty sprawdzą się w każdej sytuacji. Przy realizowaniu ekspertyz rzeczoznawca jest w stanie określić również najlepszą metodę iniekcji, ciśnienie iniekcyjne, rozstaw otworów iniekcyjnych czy ich średnicę.