Wynajem samochodu dostawczego a relacje z klientami

Wynajem samochodu dostawczego musi się odbywać w taki sposób, żeby relacje z klientami były nienaganne!

Przedstawiając wynajem samochodu dostawczego powinno mieć się na uwadze, że opracowywanie zamówienia odnosi się do czasu, jaki upływa od momentu otrzymania zamówienia przez sprzedawcę aż do momentu, gdy odpowiednia jednostka otrzyma polecenie jego realizacji. Cykl realizacji zamówienia obejmuje czynności od chwili złożenia zamówienia do momentu otrzymania przez klientów zamówionych towarów. Czynności inicjowane przez klientów, takie jak zgłaszanie reklamacji i zwrot produktów oraz kontrola listów przewozowych, nie są częścią cyklu realizacji zamówień. Natomiast realizacja zamówień zaległych dotyczy całego procesu realizacji zamówienia.

Czas jako podstawowe kryterium zarządzania procesami ma tę przewagę nad kosztami i jakością, że jest pojęciem jednoznacznym i powszechnie zrozumiałym.

Czas dostawy może być bardzo krótki, kilkugodzinny lub trwać kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy. Klienci są na ogół zainteresowani krótkim czasem dostawy, jednak szybkie dostawy są bardzo kosztowne i nie wszyscy klienci zdecydują się na nie, kiedy oznacza to wzrost kosztów transportu lub cen produktów. Czas w logistyce to przede wszystkim tak zwany czas cyklu zamówienia danej pozycji, obejmujący odstęp czasowy między zamówieniem tej pozycji i jej dostarczeniem do klienta.

Różne elementy, które składają się zwykle na typowy czas cyklu zamówienia, jeżeli mówimy o wynajem samochodu dostawczego http://wynajemdostawczych.eu/poradnik/wynajem-samochodu-dostawczego-na-co-zwrocic-uwage/ obejmują najczęściej przygotowanie samego zamówienia i jego przekazania do dostawcy, realizację zamówienia, przygotowanie wysyłki i dostawę zamówionej partii. Nie wszystkie z nich muszą się wydawać ważne dla klientów, dopóki zapotrzebowane przez nie artykuły się nie wyczerpią ze składu i będą oni musieli oczekiwać na ich dostawę – tym dłużej, im dłuższy będzie czas dostawy. Czas dostawy można wydatnie skracać dzięki zapewnieniu klientowi dogodności w składaniu zamówień i przejrzystej dokumentacji. proces przyjęcia dostawy rozpoczyna się od weryfikacji dokumentów z rzeczywistą dostawą przez pracownika działu logistyki w odniesieniu do wynajem samochodu dostawczego. Weryfikacja ta polega na sprawdzeniu dokumentów dostawy okazanych przez kierowcę pod kątem zgodności terminu, ilości zamówionego przez kierownika stoiska towaru, a także zgodności asortymentowej. Weryfikacja jest również swego rodzaju kontrolą, gdyż sprawdzane są terminy przydatności do spożycia, opisy asortymentowe, a także karty gwarancyjne na sprzęt wymagający takich dokumentów. 

Przedstawiając wynajem samochodu dostawczego w sytuacji stwierdzenia dużych niezgodności towarowych bądź braków asortymentowych dział logistyki ma prawo odesłać całą dostawę do dostawcy. Konsekwencją jest brak awizacji na kolejne dostawy, co sprawia, że kierowcy muszą stać w kolejce, przy następnych dostawach, nawet po kilka godzin. Natomiast z punktu widzenia klienta (kupującego) czas dostawy w cyklu zamawiania liczy się od momentu wysłania zamówienia do chwili, kiedy otrzyma produkty.

We współczesnych czasach w odniesieniu do wynajmu samochodu dostawczego zmienia się charakter usług i relacji z klientem. Z perspektywy usługobiorcy odchodzi się od transakcyjnego podejścia i zleceń poszczególnych funkcji w kierunku zleceń zarządzania zintegrowanymi działaniami i obsługi łańcuchów dostaw, długoterminowych umów z obejmujących na ściślejszą współpracę i większe obustronne korzyści. Przedsiębiorstwa z sektora usług logistycznych korzystających z wynajem samochodu dostawczego zajmują się przewozami cało pojazdowymi i drobnicowymi, ale też projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem zintegrowanymi systemami logistycznymi swoich klientów. Międzynarodowe koncerny logistyczne, których struktura składająca się z wielu przedstawicielstw, spółek córek, spółek partnerskich ma na celu optymalne wykorzystanie infrastruktury i kompetencji wszystkich uczestników. Rezultatem w aspekcie wynajmu samochodu dostawczego jest kompleksowa obsługa dostaw wraz z pakowaniem, przejściowym składowaniem, zarządzaniem zapasami, transportem, zamówieniami według życzeń poszczególnych klientów, produkcją i logistyką odroczoną.

W teorii przedmiotu podkreśla się, że klient jest najwyższą wartością firmy. Praktyka wskazuje też, że zadowoleni klienci, których wiążą z firmą trwałe relacje, charakteryzują się większą skłonnością do dokonania kolejnych zakupów w danym przedsiębiorstwie, mniejszą wrażliwością na wzrost cen oraz większą chęcią rekomendacji innym osobom. Zadowoleni klienci przyczyniają się do wzrostu udziału w rynku, wyróżnienia przedsiębiorstwa wobec konkurentów przez pozytywny image i niskie koszty pozyskania nowych klientów.